Historie souboru

Nejstarší historie souboru Hadař i Hadářek je popsána ve Slovníku folklorního hnutí v Čechách – Od folkloru k folklorismu. kterou vydal NULK ve Strážnici v roce 2000. Níže uvádím citaci hesla Hadař.

Vznik souboru Hadař úzce souvisí s pořádáním festivalu →U nás na Náchodsku. Pro jeho první ročník v roce 1954 byla při ZK Grafických tiskáren v Červeném Kostelci zřízena taneční skupina, která měla zajistit festivalový program. Z ní se pak pod vedením Jiřího Nováka a Vlastibora Štyrandy vytvořil soubor existující dodnes. Po úvodní etapě věnované především stmelování kolektivu nadšených amatérů a základní krokové průpravě začal pracovat na přípravě prvních kompaktních hudebně tanečních pásem, převážně v choreografii a s hudebními úpravami →F. Bonuše. Tance a písně do svého repertoáru čerpá Hadař zejména z folklorního materiálu Podorlicka a Podkrkonoší.

Nejvýznamnějším obdobím činnosti souboru byla především 80. léta, kdy sklízel úspěchy se svými pásmy U muziky, Husarka, Jsou mlynáři chlapi, chlapi (choreografie J. Novák). Za dobu své existence uskutečnil stovky vystoupení doma i v zahraničí. Uměleckým a organizačním vedoucím v letech 1954-1987 byl J. Novák, který byl zároveň také autorem většiny choreografií. Některé z nich jsou v základním repertoáru dodnes. V období 1988-1999 vedli soubor Zuzana a Jaroslav Diblíkovi, dnes stojí v jeho čele Jindřich Holub a Kateřina Maxová, vedoucím muziky a autorem hudebních úprav je František Macura. Soubor má taneční, pěveckou a hudební složku.

Nutno doplnit, že Hadař zanikl v roce 2004, kdy se naposledy ukázal na MFF v Červeném Kostelci v pořadu k 50 letům existence souboru  Od Hadářku k Hadaři. O tomto vystoupení vyšel článek od Kateřiny Kultové v tehdejším časopisu Folklor.

Folklorní soubor Hadař slaví 50

Časopis folklor 5/04
Soubor Hadař byl založen 4. dubna 1954 při příležitosti oslav 100. výročí od prvého vydání Babičky od Boženy Němcové, ke kterému soubor nastudoval své první pásmo. Tato slavnost se stala tradicí a soubor Hadař je jejím stálým spoluorganizátorem. Krátce po založení se soubor rozrostl o další členy a byla založena jeho lidová hudba. Začaly přicházet také první úspěchy a ke spolupráci a pomoci byli získáni někteří profesionální pracovníci a umělci, kteří pomohli souboru k vyšší umělecké úrovni. V roce 1961 poprvé spolupracuje s televizí, kdy natáčí snímek pro bulharskou televizi, v roce 1966 pro televizi Rakouska a během krátké doby 2 snímky pro československou televizi. Spolupracuje také při natáčení celovečerního filmu režiséra Moskalyka Babička.
 
Soubor Hadař byl a je pravidelným účastníkem různých folklorních festivalů v celé ČR. Vystupoval ve Strážnici, v Rožnově, v Plzni, v Šumperku a podobně. Za 50 let své činnosti uskutečnil soubor Hadař více jak 1000 vystoupení a mnoho zahraničních zájezdů, kde reprezentoval úspěšně Červený Kostelec a jeho folklor.
 
Za 50 let činnosti prošlo souborem celkem 210 členů. Je potěšitelné, že ti, kteří museli z různých důvodů odejít, zakládají v různých městech svého působení nové soubory, ať již dětské nebo dospělé. Ve svém repertoáru se soubor písní a tanců Hadař zabývá lidovými písněmi a tanci z Podkrkonoší, Podorlicka a Hradecka, kde také s mravenčí pílí sbírá staré lidové tradice, které pak svojí činností předává dalším generacím. Zachoval si čistý regionální charakter. Soubor písní a tanců Hadař nezapomíná ani na výchovu mladé generace. Proto již v roce 1966 zakládá dětský soubor Hadářek, který působí při Městském kulturním středisku dodnes. Své jubileum oslavili členové souboru v sobotu 21. srpna 2004 v 18 hodin v Červeném Kostelci komponovaným programem Od Hadářku k Hadaři.
O historii Hadářku se dočteme ve Slovníku folklorního hnutí v Čechách toto:
Dětský folklorní soubor Hadářek založila (1961) a vedla učitelka Helena Hejklová. V současné době v něm ve dvou odděleních působí 40 dětí ve věku 4-16 let. Repertoár čerpá zejména z tradičních Podorlických a Podkrkonošských pramenů. Největších úspěchů dosáhl Hadářek v 80.1etech pod vedením Martiny Voltrové, dnes stojí v jeho čele Jiřina Poznarová, vedoucím dětské muziky a autorem hudebních úprav je Rudolf Vogel.
Rok vzniku dětského souboru je tedy v obou pramenech různý, Slovník folklorního hnutí v Čechách je však oficiálním přehledem folklorních souborů a festivalů v ČR, budu se tedy držet roku 1961. Slovník uvádí tedy jména Heleny Hejklové, Martiny Voltrové (dnes Pavlasové) a Jiřiny Poznarové a končí zhruba v roce 2000.  Nezahrnuje zdaleka všechny vedoucí souboru, po nichž nám nezbyde než zapátrat.
 
Nejstarší fotografie Hadářku jsou zatím z roku 2005 z MFF v Červeném Kostelci.

Pár dětí je ještě vidět na fotografii ze zahájení MFF v Červeném Kostelci v roce 2007.

A následně pár fotografií bez určení data z doby, kdy soubor vedla Zuzana Zítková.

RSS
Follow by Email